Budowa ul. Lotnej

Budowa ul. Lotnej na odcinku od ul. Kurczaki do ul. Bałtyckiej wraz z skrzyżowaniem z ul. Bałtycką

W zakresie:

  • oświetlenie uliczne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT MODUS
  • YEAR 2018
  • PARTNERS MODUS
TOP