Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Traktorowej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej w Łodzi wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Łanową”.

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • sygnalizacja świetlna
  • tablica informacji pasażerskiej
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT REM Projekt Marcin Łukasiewicz
  • YEAR 2019/2020
  • PARTNERS REM Projekt Marcin Łukasiewicz
TOP