Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kamińskiego

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kamińskiego na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Rewolucji 1905r

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • kanał technologiczny
  • kable trakcyjne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT Konsorcjum SIEMBUD Marta Siemińska/Projektowa Pracownia Drogowa „PRO-DRO”
  • YEAR 2019/2020
  • PARTNERS Konsorcjum SIEMBUD Marta Siemińska/Projektowa Pracownia Drogowa „PRO-DRO”
TOP