Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Obywatelskiej

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Obywatelskiej na odcinku od ulicy Nowe Sady do ulicy Waltera-Janke

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w ulicy Obywatelskiej na odcinku od ulicy Nowe Sady do Alei Jana Pawła II

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT PUBLIC ROAD
  • YEAR 2019/2020
  • PARTNERS PUBLIC ROAD
TOP