Przebudowa Placu Wolności

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowaniem małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” – Oddziału Muzeum Miasta Łodzi”

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • kanał technologiczny
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT PUBLIC ROAD
  • YEAR 2019/2020
  • PARTNERS PUBLIC ROAD
TOP