Przebudowa ul. Antoniewska w łodzi

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie miasta Łodzi

Część I – ul. Antoniewska na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT Public Road Procowania Projektowa
  • YEAR 2017
  • PARTNERS Public Road Procowania Projektowa
TOP