Przebudowa ul. Gdańskiej

Przebudowa ul. Gdańskiej w Łodzi na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej.

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • sygnalizacja świetlna
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT MODUS Biuro Projektowo Wykonawcze Sp. z o.o.
  • YEAR 2020
  • PARTNERS MODUS Biuro Projektowo Wykonawcze Sp. z o.o.
TOP