Przebudowa ul. Husarskiej

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie miasta Łodzi – rejon Polesie – trzy części – Część III – ul. Husarska na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Złotno

W zakresie:

  • oświetlenie uliczne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT PUBLIC ROAD
  • YEAR 2018
  • PARTNERS PUBLIC ROAD
TOP