Przebudowa ul. Krakowskiej w Łodzi

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Krakowskiej w Łodzi na odcinku od ulicy Minerskiej do ulicy Siewnej

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • sygnalizacja świetlna
  • kanał technologiczny
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT PUBLIC ROAD
  • YEAR 2020
  • PARTNERS PUBLIC ROAD
TOP