Przebudowa ul. Ogrodowej

Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • kanał technologiczny
  • sygnalizacja świetlna
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT MODUS Biuro Projektowo Wykonawcze Sp. z o.o.
  • YEAR 2019
  • PARTNERS MODUS Biuro Projektowo Wykonawcze Sp. z o.o.
TOP