Przebudowa ul. Pogonowskiego

Przebudowa ul. Pogonowskiego w Łodzi na odcinku od ul. Zielonej do Al. 1 Maja na strefę typu woonerf

W zakresie:

  • oświetlenie uliczne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • trakcja tramwajowa – przebudowa jednego słupa trakcyjnego
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT REM PROJEKT
  • YEAR 2018
  • PARTNERS REM PROJEKT
TOP