Przebudowa ul. Rydzowej

Przebudowa ul. Rydzowej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do ul. Rojnej

W zakresie:

  • przebudowy sygnalizacji świetlnej – wlot od ul. Rydzowej.
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT URBAN MEDIA
  • YEAR 2018
  • PARTNERS URBAN MEDIA
TOP