Przebudowa ul. Skorupki w Łodzi

„Przebudowa ul. Ks. Skorupki w Łodzi na odcinku od ul. Wólczańskiej do ul. Piotrkowskiej”

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT MODUS Biuro Projektowo Wykonawcze Sp. z o.o.
  • YEAR 2018
  • PARTNERS MODUS Biuro Projektowo Wykonawcze Sp. z o.o.
TOP