Przebudowa ul. Traugutta

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt nr 2 – Przebudowa i budowa układu drogowego ul. Traugutta na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniami i fragmentem ul. Kilińskiego oraz infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • sygnalizacja świetlna
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
    TOP