Przebudowa ul. Włókienniczej

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa ul. Włókienniczej oraz budowa pasażu pieszo – jezdnego łączącego ul. Włókienniczą z ul. Jaracza, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • kanał technologiczny
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT MODUS Biuro Projektowo Wykonawcze Sp. z o.o.
  • YEAR 2020
  • PARTNERS MODUS Biuro Projektowo Wykonawcze Sp. z o.o.
TOP