Przebudowa ul. Zawilcowej

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie miasta Łodzi. Część III – ul. Zawilcowa na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Daliowej

W zakresie:

  • oświetlenie uliczne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT PUBLIC ROAD
  • YEAR 2018
  • PARTNERS PUBLIC ROAD
TOP