Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Ogrodowa/Północna

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Rozbudowa układu drogowo- torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz  z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej

Zakres:

 • oświetlenie uliczne
 • kanał technologiczny
 • sieć trakcyjna
 • kable trakcyjne
 • sterowanie i ogrzewanie zwrotnic tramwajowych
 • tablice Informacji Pasażerskiej
 • sygnalizacja świetlna
 • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
 • przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym
 • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
 • CLIENT MODUS Biuro Projektowo Wykonawcze Sp. z o.o.
 • YEAR 2019/2020
 • PARTNERS MODUS Biuro Projektowo Wykonawcze Sp. z o.o.
TOP