Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 i 8 – Przebudowa układu drogowego – ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów, ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W zakresie:

  • oświetlenie uliczne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • przebudowa sygnalizacji świetlnej – wlot od ul. Gdańskiej
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT MODUS
  • YEAR 2018
  • PARTNERS MODUS
TOP