Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 – Zduńska Wola

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę od km 34+315 do km 39+498 z wyłączeniem odcinka od km 38+070 do km 38+448

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT URBAN MEDIA
  • YEAR 2018/2019
  • PARTNERS URBAN MEDIA
TOP