Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 784 na odcinku Stanisławice – Pławno

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 784 na odcinku Stanisławice – Pławno

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • kanał technologiczny
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT URBAN MEDIA
  • YEAR 2018/2019
  • PARTNERS URBAN MEDIA
TOP