Rozbudowa DW nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice

Rozbudowa DW nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice.

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • sygnalizacja świetlna
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • YEAR 2019
TOP