Rozbudowa odcinka Al. Unii Lubelskiej od ul. Konstantynowskiej

Aktualizacji  dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa odcinka Al. Unii Lubelskiej od ul. Konstantynowskiej do rejonu stadionu”

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • sygnalizacja świetlna
  • kanał technologiczny
  • sieć trakcyjna
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT MODUS Biuro Projektowo Wykonawcze Sp. z o.o.
  • YEAR 2019/2020
  • PARTNERS MODUS Biuro Projektowo Wykonawcze Sp. z o.o.
TOP