Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin- Ścinawa

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin- Ścinawa

Zakres:

  • oświetlenie uliczne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT Wrocławskie Biuro Projektowe DROSYSTEM Sp. z o.o.
  • YEAR 2018-2020
  • PARTNERS Wrocławskie Biuro Projektowe DROSYSTEM Sp. z o.o.
TOP