Rozbudowa ul. Krętej

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Krętej w m. Jesionka w Gminie Czosnów

W zakresie:

  • przebudowy oświetlenia ulicznego kolidującego z projektowanym układem drogowym;
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT URBAN MEDIA
  • YEAR 2018
  • PARTNERS URBAN MEDIA
TOP