Rozbudowa ul. Szczecińskiej

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę / rozbudowę ulicy Szczecińskiej

W zakresie:

  • oświetlenie uliczne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • sygnalizacja świetlna
  • przebudowa kabli trakcyjnych
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT DROSYSTEM
  • YEAR 2018
  • PARTNERS DROSYSTEM
TOP