Rozbudowa ul. Zygmunta

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Krokusowa, Edwarda, Pomorska w Łodzi

W zakresie:

  • oświetlenie uliczne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ
  • CLIENT REM PROJEKT
  • YEAR 2018
  • PARTNERS REM PROJEKT
TOP