Rozbudowa ulicy Strykowskiej

Rozbudowa ulicy Strykowskiej (droga krajowa nr 14) na odcinku od ulicy Wycieczkowej do granicy miasta Łodzi w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A2. Przebudowa ul. Strykowskiej od ul. Wycieczkowej do granic miasta”.

W zakresie:

  • oświetlenie uliczne
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidującej z projektowanym układem drogowym
  • sygnalizacja świetlna
  • zasilanie kamer na parkingu itd.
  • specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, BIOZ

  • CLIENT URBAN MEDIA
  • YEAR 2018
  • PARTNERS URBAN MEDIA
TOP